همسران چگونه با هم حرف می زنند؟

همسران چگونه با هم حرف می زنند؟

همسران چگونه با هم حرف می زنند؟

چرا این سوال مطرح می شود که همسران چگونه با هم حرف می زنند؟

اشکال کار اینجاست که همسران نمی توانند آنچه در دل دارند را درست بیان کنند.

تکراری حرف می زنند!

مدام بیان می کنند.

یا انتقادی و تهاجمی هستند.

بدون هیچ خلاقیتی در بیان!

و این باعث می شود همسران از یکدیگر “زده” شوند.

این در حالی است که اکثر زوجها تصور می کنند که چون شخص مخاطب، همسر آنهاست، به حرفهایشان گوش نمی کند.

اشکال همینجاست آنها نمی خواهند بپذیرند که ناتوانی خودشان در هنر بیان افکار و خواسته ها، باعث می شود همسرشان به حرفهایشان گوش نکند.

متاسفانه درخواستها، تبدیل به نق زدن می شود.

نق و تکرار نق….

گاهی شبیه پیرزنها می شویم!

بعد انتظار داریم ما را حلوا حلوا کنند.

خب چیزی دست گیرمان نمی شود.

سوال کلیدی این است و این را از خودتان بپرسید که من دقیقاً چه انتظاری از همسرم دارم

چرا آن را بیان نمی کنم!؟

اگر قرار است توجه همسرم را به خودم جلب کنم! پس چرا آن را به بهترین شکل انجام نمی دهم!؟

چه کسی قرار است جای من این هنر را پیاده کند؟

خب، هیچ کس؛ کسی جز من نیست!

پس هنر من است.

توصیه زوج درمانگر

مگر قرار است در انتقال مطلب فقط یک روش وجود داشته باشد!؟

سعی کنید هیچ وقت برای همسرتان ، آدم کسل کننده ای در حرف زدن نباشید.

آدمها در کسری از زمان می فهمند ، طرف ، چه می خواهد بگوید!

پس این شمایید که در کسری از زمان باید دل همسرتان را بدست آورید.

مرکز مشاوره شرق تهران

در مرکز مشاوره شرق تهران می توانید مسائل خود را در ارتباط با همسر با متخصص زوج درمانگر در میان بگذارید.

چه همسرتان همراهی کند، چه نکند.

در هر صورت توصیه می کنیم نشان دهید پی گیر هستید.

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی