آنچه من فکر می کنم درست است

آنچه من فکر می کنم درست است

آنچه من فکر می کنم درست است

چرا می گویید آنچه من فکر می کنم درست است ! هیچ جا نوشته نشده و هیچ منطقی وجود ندارد که حمایت کند از اینکه حرف باید حرف من باشد.

اگر دوستتان تایید می کند، او یکی است.

اگر ده نفر دیگر هم تایید می کنند، یعنی وحی منزل نازل شده!؟

و حتی یعنی چون تایید می کنند باید اجرا شود؟

چرا باید عقاید خودمان را به دیگری تحمیل کنیم؟

کی گفته این کار احمقانه درست است؟

چرا باید فکر کنید برای حفظ رابطه باید یکسری افکار مطلق خودتان را تحمیل کنید.

هستند کسانی که دیگر چیزی برای ارائه ندارند جز دستاویز قرار دادن افکار خود.

اینها می توانند فضای رابطه را تبدیل به مغالطه کنند.

برای همین است که برخی از آمدن به نزد مشاور راضی نیستند، چون حرف شان به کرسی نمی نشیند و می دانند مشاور با ساز آنها نمی رقصد

تحلیل مشاور زوج درمانگر

از آنجایی که نیت آدمها از آمدن نزد مشاور آشکار نیست.

یعنی معلوم نیست که مردم به مرکز مشاوره می آیند برای چه هدفی!

ظاهر آراسته معقول و موجه داشتن هم در خواندن نیت مراجعان کارساز نیست.

البته قبلاً هم گفته ام، برخی همسران مراجعه می کنند برای اینکه کلمه طلاق را از زبان دیگری بشنوند.

برخی می خواهند برای دیگران و خانواده ها شرایط را اینگونه نشان دهند که تلاش خود را کردند و نتیجه نداشت.

گاهی نیت مردم و مراجعان آشکار نیست.

آدمها به دلایل مختلف سعی می کنند بخشی از مطلب را بگویند و بخشی دیگر را مخفی کنند.

برای همین است درصد کسانی که از روند مشاوره راضی هستند کم است و چه بسا نمی توان باور کرد اگر کسی بگوید من از مشاوره راضی بودم!

شاید معنی اش این باشد که به هدف شخصی ام رسیدم.

این هدف شخصی می تواند معنی اش این باشد که مشاور گفت بدرد هم نمی خورید؛ حال نفر دیگر رابطه، مشاور را نفرین می کند.

عده ای هم هستند که اگر راضی هستند هدف مشترک دارند.

اما اگر از آن دسته هستید که افکار خودتان را خیلی تحمیل می کنید، شاید تایید می خواهید!

ولی اکنون در رفتار خود شک کرده اید و در درست بودن کار خود تردید دارید، حتما افکار و شیوه نگرشتان را با مشاور و زوج درمانگر در میان بگذارید.

بلکه پیش از ایجاد بحران در رابطه، تجدید نظری کرد.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

14 + سیزده =

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی