چرا همسران دعوا می کنند؟

چرا همسران دعوا می کنند؟

چرا همسران دعوا می کنند؟

این همه تنش بین همسران برای چیست و چرا همسران دعوا می کنند؟

وقتی همسران بدجور با هم دعوا می کنند یا پیام رسانی نادرستی دارند، معمولا هر دوی آنها کارشان به دلخوری منتهی می شود.

متاسفانه، وقتی آنها تلاش می کنند بعداً آن را پردازش کنند، ارتباط ضعیف مثل کَنه همراهشان است.

بزرگترین اشتباه همسران

بزرگترین اشتباهی که همسران مرتکب می شوند، این است که می خواهند ثابت کنند خودشان راست می گویند و طرف مقابلشان اشتباه می کند.

در این لحظه فقط بر سر این دعوا می کنند که چه کسی حافظه بهتری دارد و گذشته را به دقت بیشتری به خاطر دارد.

اما در زیر این لایه، آنها واقعاً بر سر مساله متفاوتی به هم می پییچند:

چه کسی بیشتر شایسته ی آزرده شدن است!

فرد پیروز، ردای قربانی بودن را به تن می کند.

در حالی که بازنده برچسب بد، دروغگو، نامرد، دو رو و امثال اینها دریافت می کند.

اشتباهاً، آنها می پندارند که فقط یک حقیقت وجود دارد و هر یک از آنها ادعا دارند که حقیقت نزد آنهاست.

این فرض آنها را در یک جدال گرفتار می سازد و این منصفانه نیست.

همیشه درباره آنچه که در یک تعامل اتفاق افتاده است، دو نقطه نظر وجود دارد،

و هر دوی  این نقطه نظرها تقریبا تا حدودی معنادار هستند.

اگر از دو نفری که روبروی هم نشسته اند بخواهیم دختری که بین آنها نشسته است را نقاشی کنند،

هر کدام طرحهای متفاوتی ارائه خواهند داد و هر دو هم درست خواهند بود.

آنها صرفا از دو زاویه متفاوت نگاه می کنند و آنچه را که می بینند ترسیم می کنند.

به همین ترتیب، وقتی همسران جر و بحث دارند یا بد پیام رسانی می کنند،

تجربه ای را از طریق چشمها، گوشها و ذهن ها لمس خواهند کرد که آنچه دریافت می شود به گونه ای متفاوت تفسیر خواهد شد.

برداشت همسران متفاوت است

صرف نظر از اینکه چه چیزی را می شنوند، همه چیز از فیلتر تجربه و تاریخچه شخصی هر کدام از آنها عبور می کند

در نتیجه دو نفر، یک جمله را یکسان نخواهند شنید.

کلمه ها ممکن است یکسان باشند،

اما معنایشان این چنین نخواهند بود.

به عنوان زو ج درمانگر بر این باورم که:

هر چه قدر واژه ها به هیجانات بیشتر آغشته باشند، زمینه بیشتری برای تحریف وجود دارد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Instagram
Call Now Buttonکلینیک مشاوره میرموسوی