روانشناسی طلاق

روانشناسی طلاق

روانشناسی طلاق

از همسرت جدا شو….، در زبان برای کسی که بیرون از گود نشسته، راحت است اما در عمل برای کسی که درون گود هست، دشوار است. روانشناسی طلاق از همین سخن می گوید.

هر آدمی که در آستانه ی جدایی یا در شرایط سخت طلاق هست ضعیف ممکن است احساس ضعف کند

و این به معنی این نیست که آدم ناتوانی هست!!! 
جدایی برای هر کسی سخت و دردناکه چون شما بخشی از اون آدم رو که حامل چیزهایی ازش بودید و بخشی از خودتون رو هم به اون رابطه بخشیده بودید و جدایی مثل کنده شدن هست!

پس طبیعیه که احساس “خلاء” بکنید،

ترس از تنها ماندن یکی از ترسهای بسیار طبیعی در این زمان هست، جدایی عزت نفست را هم زخمی می کند؛

تجربه احساسهای مختلف

شاید احساس تحقیر شدن کنید

یا احساس تنها بودن، احساس گم کردن چیزی، کسی

شاید سردرگمی میان گوشه و کنار خانه، چون خاطرات جا خوش کرده اند.

اوووه چه سخت است، تسویه حساب با اینها یـا حمل کردن شان در تمام طول زندگی یـا حتی بخشی از زندگی!

شاید یکی راحت بگوید یکباره همه را بریز دور، خانه را عوض کن…

ولی مگر می شود، یکباره،

دل شیر نمی خواهد، دلی کلاه گذار بر سر خود می خواهد!

و تمام اینها یعنی تو به کمک نیاز داری و اگر به خودت کمک نکنی،

اگر روی خودت کار نکنی و درد هات رو ریشه یابی نکنی، به مرور این ترسها و دردها بیشتر و زمان برگشتنت به زندگی طولانی تر می شود.

خب این متن همدلانه برای آن خواننده ای نیست که مدتهاست با دل و ذهن خود تسویه کرده، بلکه مخاطب، با خواننده ای است که تا لحظه آخر تلاش برای ماندن می کرده است.

خب، خوشبختانه تنها نیستیم.

شاید فقط خودمان را می بینیم.

اما آدمهای زیادی مثل ما هستند.

طلاقهای زیادی اتفاق می افتد 

ممکن است ما حال خوب خودمان را در این رابطه ببینیم، ایرادی ندارد.

اما باید به مرور دیدگاهت در مورد خودت تغییر کند، 

الان از خودت، از “او” از آدمهای اطرافت، حالت بد می شود.

یک مشت مزخرفات تحویلت می دهند، حتی شاید، همین نوشته….

عیب ندارد اگر فحش سبک می کند یک چیزی هم به من و این مطالب بگو…

من ناراحت نمی شوم، چون می دانم حال تو مثل ابرهای در حال گذر هست و فردایت با امروز برابری نمی کند.

تو هم خوب می شوی

تو هم خوب می شوی

دوباره عاشق می شوی

حتی اگر الان بگویی، غلط کردم

هم دیگر را خواهیم دید!

و این خوب است، آن موقع پوس کلفت می شوی، الان نه، الان دل نازک هستی.

وقتش که برسد می گویی من تا کی باید در چنین وضعیتی بمانم!!!؟

اگر در این میانه روانشناس هم حالت را خوب می کند یا کمکت می کند تا بهتر این دوران را سپری کنی، به مراکز مشاوره و روانشناسی مراجعه کن.

گفتگو با یک مشاور روانشناس، به خصوص روانشناس طلاق سبب می شود خودت را و مشکل را جور دیگری نگاه کنی!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

ده + هجده =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی