اختلاف سنی در ازدواج

اختلاف سنی در ازدواج

اختلاف سنی در ازدواج

موضوع اختلاف سنی در ازدواج بسیار مهم است به خصوص موصوع این مطلب که به تفاوتهای سنی زیاد مربوط می شود.

در این مطلب می خواهیم در مورد آقایانی صحبت کنیم که اصرار دارند با کسی ازدواج کنند که اختلاف سنی زیادی دارند.

و منظور از اختلاف سنی زیاد چیزی بیش از 10 سال تفاوت سنی است.

بلکه بیشتر

ظاهراً از مخاطب این مطلب چه پنهان، وسوسه کننده است که ما مردها یک دختر ترگل و ورگل رو به عنوان همسر انتخاب کنیم.

و شاید پشت این انتخاب، همان تز قدیمی ها باشد که دست به چنین انتخابی بزنیم و ما همسر آینده را شکل دهیم، تغییرش دهیم

ما بر او مسلط باشیم

از سن کم او برای زاد و ولد استفاده کنیم.

باور کنید این تفکرات را در بین مراجعان می شنویم و می بینیم.

در صورتی که ازدواج با اختلاف سنی زیاد واقعاً ریسک بالایی دارد.

پیامدهای ازدواج با اختلاف سنی زیاد

در بحث مشاوره ازدواج می خواهیم به برخی از مهمترین پیامدهای اختلاف سنی در ازدواج بپردازیم.

وقتی مردها سن بالای ده سال را دارند به خصوص در ازدواجهایی که دختر زیر 20 سال یا همین حدود است و مردها بالای 30 سال سن دارند باید نکات مهمی را در نظر گرفت:

طبیعتاً مشاور ازدواج در مرکز مشاوره چنین ازدواجهایی را منع می کند.

اما مشاهده شده زوجها، گاهی کار خودشان را می کنند!!

یکی از مهمترین پیامدهای چنین ازدواجهایی که همواره در پرونده های مرکز مشاوره شرق تهران به چشم می خورد، مشکلات ارتباطی زوجهاست.

کسی که سن بالاتری دارد، خود را دارای تجربه بیشتری می داند.

خواسته و ناخواسته ارتباطش، استاد و شاگردی می شود تا زن و و شوهری

در زمانی که کار به مشاجره و اختلاف نظر برسد، رابطه می تواند نصیحت گونه شود.

چون یکی بیشتر از دیگری می داند!

و می خواهد انتقال دهنده تجربه باشد.

اما دیگری یا می خواهد خود، تجربه کند یا ناخواسته ، رفتارها و تصمیم گیریهایش از روی کم تجربگی است.

و این موضوع آغازگر شماتت و سرزنش خواهد شد.

کسی که در سن کم است می خواهد تحصیل کند، پیشرفت کند، مهارت آموزی کند.

اینکه نگرشش در حین پیشرفت چقدر عوض شود، خدا می داند.

اینکه از ازدواج زودهنگام پیشمان شود، احتمال دارد.

موضوع فرزندآوری و اختلاف سنی در ازدواج

مردی که در سن بالاتری است ، فرصتی برای بچه دار شدن ندارد.

اگر در این مورد قصدش جدی باشد، هر دو نفر باید به محدودیتها توجه کنند.

شاید خانم بخواهد از فرصتی که به لحاظ سنی دارد استفاده کند.

اما برای مرد دیر باشد.

و بخواهد در همان سال اول اقدام کند.

از نظر من به عنوان مشاور خانواده ، فرزند آوری در سال اول بسیار زود و شتاب زده است.

زیرا دو نفر تا اخلاق هم دستشان بیاید زمان می برد.

دو سه سال اول به این مرحله سپری می شود.

و اگر رابطه رضایت بخش باشد، می توان برای فرزند آوری تصمیم گرفت.

اینکه برخی می گویند ما زمانی که بحث داریم دچار بحرانیم، وقتی بحث نداریم، خوبیم، اینها هنر نکردند.

برای همین می گویم ما با عده ای پرتوقع ساده لوح طرف هستیم.

در بحث فرزندآوری هم همین مشکل است چون سن خانم پایین است بسیاری او را کم تجربه می دانند و به خودشان اجازه می دهند در نگهداری فرزند و تربیت و بسیاری امور دیگر دخالت دهند.

از طرفی این حس که هنوز از جوانی و استقلالم استفاده نکرده ام، به عنوان یک حس آزاردهنده همراه زن خواهد بود.

نیاز به تفریح و نیاز جنسی

یکی از پیامدهای اختلاف سنی در ازدواج بحث نیاز به تفریح و نیاز جنسی است.

با بالا رفتن سن، تغییر معناداری در این دو موضوع ایجاد می شود.

حتی حوصله ها هم کم می شود

اما کسی که سن پایین تری دارد احساس نیاز به تفریح و تنوغ بیشتری می کند.

حتی احساس نیاز به روابط جنسی بیشتری دارد.

در حالی که اگر مرد ، سن بالاتری داشته باشد به همراه حجم کارها و مسئولیتهایش توانایی کمتری در خود احساس می کند.

اینها عمده ترین مواردی است که افراد در مرکز مشاوره خانواده شرق تهران به آن اشاره می کنند.

که موجب نارضایتی و شکایت همسران از یکدیگر می شود.

بهترین تفاوت سنی حدود 7 سال است و نه بیشتر

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

سه × 2 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی