اهمیت تفاهم در زندگی مشترک

اهمیت تفاهم در زندگی مشترک

اهمیت تفاهم در زندگی مشترک

اهمیت تفاهم در زندگی مشترک در درک تفاوت ها، پذیرش آن و مدارا با تفاوت های طرف دیگر است.

مهمترین مشکل زوجین نداشتن تفاهم است،

پس نکته این است که تفاهم از دید زوج درمانگران به معنای توانایی تحمل تفاوت ها است.

طبیعی است که هر یک از ما متفاوت با دیگران فکر و رفتار می کنیم.

زمانی می‌توانید بگویید ازدواج موفق داشته اید که با همسر خود به تفاهم برسید.

پس موضوعی نیست که در ماه های اول زندگی و آشنایی تجربه کنید و ساده لوحانه فکر کنید تفاهم دارید!

اهمیت تفاهم در زندگی مشترک در اینجاست که عقیده مخالف با خودتان را بپذیرید و بدانید که قرار نیست هر کسی مثل شما فکر کند.

بنابراین اگر می خواهیم در زندگی با همسرمان به آرامش برسیم نیاز است توان تحمل تفاوت ها را بالا ببریم.

اهمیت تفاهم در زندگی مشترک به دوران قبل از ازدواج و نامزدی برمی‌گردد.

نکته مهم مشاوره ازدواج

دختر و پسر بهتر است قبل از ازدواج در مورد عقاید مذهبی باورها به اشتراکاتی رسیده باشند.

و در بسیاری موارد دیگر

که البته من به عنوان مشاور ازدواج در شرق تهران معتقدم که شرط اینکه بتوانیم از تفاهم به درک درستی برسیم ضروری است اول خودمان را خوب بشناسیم.

اخلاق و خلقیات خودمان را بشناسیم و همین ویژگی ها را در پارتنرمان

مشکل دیگر بیشتر مراجعان در مشاوره ازدواج مرکز مشاوره شرق تهران این است که شدت احساسات شان باعث می شود فکر کنند به تفاهم حتما می رسند.

یا در دوران آشنایی مشاور به این نتیجه می رسد که زوج نمی توانند تفاهم داشته باشند.

اما شدت احساسات دو نفر کاملا مشخص است که حاضر نیستند مشکلات را ببینند.

مشکل این است که بعضی افراد فکر می کنند با ازدواج کردن و رفتن زیر یک سقف تمام مسائل آنها حل خواهد شد و عشق برای ادامه زندگی کافی است.

حال آن که تحقیقات بالینی در مرکز مشاوره ازدواج در شرق تهران خلاف آن را ثابت کرده است.

کسانی که قبل از ازدواج از اشتباهات و عقاید مخالف با باورهای خود چشم پوشی می کنند بعد از ازدواج این اختلافات در نظر آنها چند برابر خواهد شد.

حتی در اوایل ازدواج به دلیل لذت های جنسی و عاطفی ممکن است به راحتی از کنار تفاوت‌های یکدیگر بگذرند اما دیری نمی پاید که آنان متوجه دنیای متفاوت

بین خود و دیگری می شوند و اینجاست که اختلافات تازه به چشم می آید.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.Required fields are marked *

سه × 1 =

Instagram
کلینیک مشاوره میرموسوی